WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:185 回復:1 發表於 5 天前
本主題由 212love 於 3 天前 解除高亮
累計簽到:2126 天
連續簽到:2 天
發表於 7 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

無處可避 Rose., 2020.[MKV / 3.97G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg
) `; S! y% X3 j. m/ S0 Y
& R2 B$ }" _8 a6 l* d/ F◎译 名 无处可避/Rose: A Love Story, A8 f3 B5 `1 d" L  @" v, F
◎片 名 Rose
8 p  y, }6 s& V- S2 m  }6 N◎年 代 2020
5 h; M: D$ C. l: T+ ~◎产 地 英国
* }$ K! I# h2 Y◎类 别 恐怖1 M% H: g$ h* g" D, K4 u. m
◎语 言 英语
% D5 p+ k8 f+ s$ x' Q. A( v◎上映日期 2020-10-13(英国)! X9 r$ G) L1 _
◎IMDb评分 7.2/10 from 60 users
0 Z# I2 T2 ~# P# l◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt9643228/- \* `' E% Z& D/ K$ F; o
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
9 c9 i1 \7 X/ Y◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34607685/
/ F+ l, ?4 Q& P& U8 j" e- C$ n◎片 长 86分钟& o2 @# }# v2 O
◎编 剧 马特·斯托克 Matt Stokoe
; y& L  b2 M: W3 t  b; b4 t: R5 E; x◎主 演 苏菲·兰朵 Sophie Rundle3 o: z1 @# k& A! S7 `: f
   内森·麦克伦 Nathan McMullen
6 D  v; P& n2 c! {   马特·斯托克 Matt Stokoe' z3 h4 g' N; p/ Z! M
   奥利维亚·格兰特 Olivia Grant3 r# ?/ `4 j7 c& ~8 @

6 B! `7 p3 v/ [% e2 [- o* V$ F4 u+ k◎标 签 英国电影 | 苏菲兰格 | 恐怖3 W5 i) y  V; J4 }( }, v2 O

( y8 F6 {3 g+ G, Q* J# K◎简 介
- i$ W7 X" w* z5 F2 ?
4 e4 t9 |8 i* O( A: O( E Gripped by a violent, terrifying illness, Rose lives in seclusion with her husband, but the arrival of a stranger shatters the fragile refuge they have built.
7 H* R7 p. s4 D# m7 V( J
- h2 L  p, v, A. r' u◎获奖情况: p5 D! Z' s: K: G; r) d/ g3 s2 u9 t+ e

4 E. [* |. K$ N 第23届英国独立电影奖 ?(2020)
; M; f/ E  g1 ^  M' w& G7 u: F) T 瑞丹斯奖(提名)
, o, B, R* U2 q% B; S0 `( QVideo
1 w6 Y$ R7 z) B+ u+ CID : 1
1 C5 D$ b8 ^6 i7 Z2 g0 T2 XFormat : AVC
; X: v: E7 M* N: }3 L+ U$ XFormat/Info : Advanced Video Codec
; h7 `) Y+ }6 Q+ ?! x2 ]- kFormat profile : [email protected]) v5 _! v8 ]+ r, ?2 O- W: W
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
. i3 Z; \, Z2 n4 v( fFormat settings, CABAC : Yes
  C& \/ a4 C9 x* p. J; L1 i" wFormat settings, Reference frames : 4 frames
) Z3 q3 \0 ]6 t2 _Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
0 A! U6 x' ?# G2 D# y6 w: _Duration : 1 h 26 min
. M. |  G5 I4 z- @% v, @0 F5 GBit rate mode : Constant: k4 i" Z: V- _2 K: q
Bit rate : 5 926 kb/s* U/ _9 u+ h3 E" s( E+ a2 K1 X
Nominal bit rate : 10 000 kb/s, M5 r; F8 c' ]( i! P
Width : 1 920 pixels# }9 ^, r4 m9 ?0 _( B; A
Height : 1 080 pixels% I8 M; x+ [% V, i9 @% t
Display aspect ratio : 16:9
5 h7 I; @- E& C. O: p  UFrame rate mode : Constant, j( b5 w5 A3 Z% X4 ~
Frame rate : 24.000 FPS$ o% N. t0 k4 U$ V7 R# s
Color space : YUV. x3 m0 V2 P* I
Chroma subsampling : 4:2:0& v& G9 g5 X; l/ w
Bit depth : 8 bits3 ^+ ]# \! ]0 L" n# U7 t
Scan type : Progressive& k# u8 z" O# e$ d6 W9 o- o
Bits/(Pixel*Frame) : 0.119
) x3 S8 |& D4 n) R( W' G- GStream size : 3.58 GiB (90%)
) m. H# V" W& a7 z% T' g- _Default : Yes
8 Z/ n5 b+ U+ }) |) sForced : No
( O6 p/ H' O; ~! B. w5 I  Q% BColor range : Limited
0 ^$ s& z' Z1 `; |; W; \( wColor primaries : BT.7097 A6 |- U3 d7 T8 ?, j
Transfer characteristics : BT.709
9 K9 {, r) o6 y& m1 HMatrix coefficients : BT.709
; H1 {  s- f7 G! }
, ~" l7 M( y) ]" ^" B6 i1 sAudio* ~1 _7 O9 U! F. e
ID : 2
5 w; d: _: E# E3 U7 aFormat : E-AC-3
: T: h/ K7 Q2 S" _! \) WFormat/Info : Enhanced AC-3) e  \: m  M# [, w$ y
Commercial name : Dolby Digital Plus
! F* h, o4 G7 JCodec ID : A_EAC3
( }8 K8 o( f& a9 r  UDuration : 1 h 26 min
9 n+ v2 @+ M' W" K% X% OBit rate mode : Constant
& m  ]$ V, C4 c. m3 L' a' _5 E/ QBit rate : 640 kb/s" f  I$ {: x- K) s; }" @& L9 L# L
Channel(s) : 6 channels
6 v0 d8 w/ ?, z; e! N7 O: ^- mChannel layout : L R C LFE Ls Rs. F4 ~" H7 H! i$ S- P: o
Sampling rate : 48.0 kHz0 _" E# C; U8 y! S6 B
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)! z7 B% ]7 E, P7 A: L
Compression mode : Lossy
8 L  f1 ]3 _( ]# E9 ^! @% e) TStream size : 396 MiB (10%)+ T% d3 b) @$ I( Z& y! ~2 m. F* v, I
Language : English
! W% D2 M. X, U; ?Service kind : Complete Main' O6 {7 O* R" C6 w6 }) `
Default : Yes
6 B) N, g# ^5 g. G2 s3 I2 B2 x  j: oForced : No

' @/ D# N6 p3 P$ e- h
1 v/ J$ ~5 Z! A

無處可避 MKV.torrent

40.18 KB, 下載次數: 28

本帖點贊的會員︰

累計簽到:1031 天
連續簽到:129 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部