WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:162 回復:3 發表於 2021-7-21 01:55:09
本主題由 212love 於 2021-7-23 09:25 解除高亮
累計簽到:2133 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-20 19:39:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

霧山 The.Foggy.Mountain., 2020.[MKV / 9.04G] 2160p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 
地區: 其它 
語言: 其他 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源

4 L: r/ O+ S8 z: q9 p- h4 H# G  m5 h  v' m! y# |5 ?
◎译  名 雾山 / The Foggy Mountain+ y0 K+ L2 c. r; b
◎片  名 ??nh Mù S??ng
$ F9 e& `: D; N. S; Y* u◎年  代 2020: X0 H) ~  D, u; S( r# y
◎产  地 越南3 Q* h5 m' _1 i% k9 j
◎类  别 动作
/ D6 T, M! B/ ?9 o8 Q◎语  言 越南语1 u& g8 @8 L9 @* r3 g* F7 k
◎上映日期 2020-07-17(越南)5 G8 v! B# n$ Y8 S3 G: t
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt12719414// M! }0 Q- p/ o$ a
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35517350/
7 n. l3 J9 r3 @: f9 ^4 S$ Q  M◎演  员 石金龙 Thach Kim Long (id:1385500)) N9 a9 ~+ K+ l+ O
- N$ K; R# _3 A2 Z5 h
◎标  签 动作 / 越南 / 复仇 / 犯罪 / 东亚影视 / 2020s / 剧情 / 暴力- u/ u1 i" b6 e" N/ O

; M$ r' F% ~- {2 j2 P$ P; x◎简  介9 l) M+ J8 Z. X) i; w3 J) G; M" ~
  因为妻子的意外身亡,皮(Phi)一位拳师,决定返回越南,为妻子报仇、血债血偿。在他越南家乡的村庄里,他不但确认了凶手是一个名叫巴劳的当地一霸,同时,还发现了隐藏在其背后的秘密。命运又一次让皮面临选择——是只身为妻子报仇?还是选择舍弃个人恩怨而保护家乡的村民?
( o: E* [$ p* W- ~) M) S5 @4 ]/ p8 w
; N1 u+ Q$ f: r! U1 z$ F2 M, p1 m/ [General" W- l* r  q/ O( r5 s& B
Unique ID : 140379598432573083448290117477100898416 (0x699C2091815BD8C954236243679B4870): j, f# n: ^5 I$ G
Complete name : 雾山[email protected]M.mkv* y( d8 z$ ~& l! `7 t! s8 F/ M
Format : Matroska) c" T, H# F& X1 g  v
Format version : Version 4/ Y% V  d4 `' F! ~" d: w( h+ J
File size : 9.04 GiB
% r, j, f, S+ ~" _' M( ]  ODuration : 1 h 26 min
- o2 `! [8 j: J: f& K# N/ O6 D4 mOverall bit rate : 14.9 Mb/s& u$ ?2 I+ @# }5 q) r
Encoded date : UTC 2021-07-07 11:56:25
2 Y' q) O( N' }3 @Writing application : mkvmerge v40.0.0 ('Old Town Road + Pony') 64-bit
! [6 d3 x: \3 E1 d- FWriting library : libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2
: y3 \) U- U/ E" _6 F2 J
9 L# Z! l5 l3 p! V+ _, C. Y! ~  gVideo
9 i" ~/ j, y' M* P# ?/ @! ]ID : 3
( t9 C8 ?9 p3 ?4 \2 JFormat : HEVC
6 H% c1 j( u: dFormat/Info : High Efficiency Video Coding1 B+ ~3 H: h  h' V1 F
Format profile : [email protected]@Main
$ u- J% R+ O. {; z! |2 h+ rCodec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
( j5 [: i# |9 QDuration : 1 h 26 min
% [& \. r( C, d" M0 G% qBit rate : 14.4 Mb/s, m" {0 j7 |& Q% r( R
Width : 3 840 pixels
2 E( @* u" m( ]Height : 1 616 pixels
* T! m* W8 C# ~3 M# T. WDisplay aspect ratio : 2.40:1
* D# r2 D+ ]" p7 ?7 B) MFrame rate mode : Constant
7 ]) J& y7 {: C. f! u1 ]' p! sFrame rate : 24.000 FPS
% h! N6 i, T3 {: p3 gColor space : YUV% O& y# n" M  T7 w
Chroma subsampling : 4:2:0
* F7 B5 d5 b1 k! U1 {' qBit depth : 8 bits2 y& L' {4 z; v3 z7 P% S  ]2 t
Bits/(Pixel*Frame) : 0.097
1 o& i1 k7 z, K' I; fStream size : 8.73 GiB (97%)! m. T' g  I3 Z1 N. H
Default : Yes9 r, a5 B9 H1 A: C* l
Forced : No# c7 _9 g+ ^9 v! q8 x
! E& x! t6 q. g7 F" ]
Audio #1' ?9 u9 c7 ?4 `4 r, @
ID : 1
5 I6 A& O9 }7 R% _6 G: @Format : E-AC-38 ^" P$ D+ H; n  X
Format/Info : Enhanced AC-3
4 Z5 I, l0 `/ g  OCommercial name : Dolby Digital Plus
% D" C; E& S- i3 A7 U- KCodec ID : A_EAC3, R3 T) k- t+ V, r+ U
Duration : 1 h 26 min
8 h, o( j: P- Q) rBit rate mode : Constant9 {& N; Z3 F* M8 U
Bit rate : 256 kb/s! ?' N: p& _) e
Channel(s) : 6 channels7 ^0 P; E; u: X# |5 ]+ H8 o
Channel layout : L R C LFE Ls Rs: \+ I6 i, u2 g
Sampling rate : 48.0 kHz) N( ~5 g9 }8 |' \0 L1 `
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)- V& `+ \. o" J
Compression mode : Lossy
; E7 S. a$ |( ^; m- _( t( FStream size : 159 MiB (2%)2 u' o! g( s* f3 j1 J
Title : Mandarin
9 f4 h. I) D! A; S! VLanguage : Chinese8 f$ J: o$ F! r* G( v0 J- p
Service kind : Complete Main
) C- D1 B& U- T* n/ ~Default : Yes
) j* U7 n7 L; h8 H1 V7 n5 sForced : No' L$ j- C" U3 `  T0 ?2 ?

4 z7 G6 U( ^: O4 ^9 e  nAudio #2
6 V2 r# f. w, Q: b' c, f! CID : 2
. M, @/ I5 s# ~Format : E-AC-3
! ]! r8 |: Y! I1 nFormat/Info : Enhanced AC-3
) }5 u0 ]2 y! U1 m, @; ICommercial name : Dolby Digital Plus- m- k7 V9 M3 z2 W  f
Codec ID : A_EAC34 O5 r0 n" T: Y7 Z! ~/ Q
Duration : 1 h 26 min
  w9 U8 [. {  i3 k% XBit rate mode : Constant: E3 Y$ m9 R# E: x0 z' m, t4 {. [
Bit rate : 256 kb/s
, B8 D; R  [# D) IChannel(s) : 6 channels
5 d2 |1 d  R( s/ O: ^Channel layout : L R C LFE Ls Rs
. e5 X: f2 F9 D' t% ^0 RSampling rate : 48.0 kHz
0 b. n5 C5 z  g+ ]8 h* XFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
" }  W: e% E+ I) u' bCompression mode : Lossy( |. I+ E2 ~2 C$ M! t
Stream size : 159 MiB (2%)$ h) y0 P7 \5 f: _4 @5 Q  `& n1 ?% r
Language : Vietnamese3 G. C5 v8 d& m. A& t) p4 t
Service kind : Complete Main& V' k* Q3 q' I" V1 h9 p! S# D5 K
Default : No
1 L9 g- V6 Z' l0 HForced : No

+ o2 Y; V5 U. L2 ^& K" i; v# E; H: l& U
3 }6 n4 N3 A" r

霧山. MKV.torrent

27.31 KB, 下載次數: 10

累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-20 21:56:08 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:74 天
連續簽到:74 天
發表於 2021-7-21 00:13:19 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
為妻子報仇?還是選擇捨棄個人恩怨而保護家鄉的村民?耐人尋味感謝樓主精采分享
累計簽到:3 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-21 01:55:09 | 顯示全部樓層
非常好看的影片

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部